Làm chủ WordPress chuyên nghiệp

Khóa học hiện tại chỉ dành riêng cho VIP CLUB Members.

Các bạn có thể đăng ký VIP CLUB Membership tại đây!

Hãy đăng nhập NẾU BẠN LÀ VIP CLUB MEMBERS!

Course Content

Lessons Status
1

Chapter 1 - Các bước chuẩn bị Xây dựng Website WordPress

2

Chapter 2 - Tối ưu Hosting cPanel cho WordPress

3

Chapter 3 - Tổng quan về WordPress

4

Chapter 4 – Cài đặt WordPress – Themes & Plugins

5

Chapter 5 – Làm chủ WP DashBoard

6

Chuyên đề 1 – Hướng dẫn SEO Website WordPress A-Z

7

Chuyên đề 2 -Tăng tốc Website WordPress

8

Chuyên đề 3 – Bảo mật & Backup WordPress

9

Case Study Starter - Tạo một Website WP chuyên nghiệp A-Z

10

Case Study Pro - Xây dựng 3 loại WP Website phổ biến

11

Chuyên đề Bonus – Làm chủ Gutenberg Editor từ A đến Z

12

Bonus - Cài đặt & Active bản quyền GP Premium - Astra Agency - OceanWP Premium

13

Hỏi & Đáp WordPress